VIMCERTS 075

Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam


Mục lục
  1. Giới thiệu
  2. Giấy chứng nhận
  3. Chỉ tiêu được cấp phép

Giới thiệu

Trung tâm Phương Nam có đội ngũ các cán bộ nghiên cứu, những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực:

1. Đo đạc quan trắc và phân tích và thử nghiệm các chỉ tiêu lý, hóa, sinh môi trường;

2. Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường;

3. Lập báo cáo đá nh giá tác động môi trường (ĐTM);

4. Lập đề án/ báo cáo xả thải vào nguồn nước;

5. Lập đề án/ báo cáo khai thác nước dưới đất (khai thác nước ngầm);

6. Lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

7. Đo, kiểm tra môi trường lao động;

8. Thiết kế, xây dựng, thi công, vận hành và bảo trì hê ̣thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, biogas…

Với định hướng phát triển dựa trên những giá trị bền vững của Trung tâm Phương Nam, chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng đối với các dịch vụ của mình với phương châm: Nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm nhất.

Rất chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý cơ quan, doanh nghiệp đến các hoạt động của chúng tôi.

Trân trọng kính chào!

Giấy chứng nhận
Chỉ tiêu được cấp phép (chọn loại mẫu bên dưới để xem chi tiết)